BTL Depot  בע"מ הינה חברה המתמחה בביצוע פרוייקטים של שיקום והקמת חברות ובפיתוח עיסקי, עבור לקוחותיה. הפרוייקטים בהיקפים השונים מתבצעים כ Turn Key תוך הרצת חברת היעד על ידי צוות BTL Depot במקביל לתהליך השיקום והבנייה עד למסירת חברת היעד לאחריות הלקוח.

פעילות BTL משתרעת החל מניתוח הצרכים, השוק וההזדמנויות, הגדרת האסטרטגיה בתחומי הפעילות של חברת היעד, הכנת תוכנית עבודה ובניית תקציב נדרש ויישומה המלא של התוכנית כולל הפעילויות הבאות -

  •  הגדרת המבנה הארגוני לחברת היעד, גיוס כוח האדם, הכשרתו המוקדמת וליווי שלו בתהליך OJT, הכנסתו לתפקיד ו Mentoring. 
  • בניית תהליכים חוצי ארגון ופנים מחלקתיים, בניית הנוהלים הנגזרים מהם, הטמעתם והסמכת הארגון על פיהם.
  • בניית אסטרטגית שיווק, מיצוב המסר השיווקי, מיצוב ועיצוב החומר השיווקי, פתיחת ערוצי השיווק, גיוס סוכנים  וחתימה על הסכמי שיתוף פעולה עבור חברת היעד.
  • בניית , הרחבת ושיפור קווי היצור, רכש המכונות ואמצעי הייצור, הכנסת שיטות שיפור תפעוליות, הסמכת הקווים לתקנים הנדרשים.
  • הטמעת תהליכי איכות בארגון והסמכתו על ידי גופי ההסמכה השונים. 

 

תאריך ושעה
 

 
 
 !BTL Depot where Business, Technology and Leadership meet   
 

לייבסיטי - בניית אתרים